Toptennis/sport geeft enorme boost aan maatschappelijke competenties maar…

  • Hoe maak je de transfer van het ai???Courtai??i?? naar de ai???Worldai??i???!
  • Welke competenties hebben Amjoyai??i??s aandacht in combinatie met tennis?

Court-To-World

Het Court to World traject laatAi??jeugdigeAi??tennissers met passieAi??maximaalAi??ontwikkelenAi??en geeftAi??tevens iets belangrijks meeAi??voor de rest van hun leven in dezeAi??wereld.

We hebben gekozen voor een meervoudige aanpakAi??waarbij uitgangspunten gelden van de topsport en tevens voldoende aandacht is voor wat de kinderen na hunAi??sportcarriA?reAi??gaan doen.

sildenafil 100mg price.

Topsporters ontwikkelen competenties op het gebied van:

Assessments op competenties
De kinderen en jong volwassenenAi??worden gevolgd via jaarlijkse assessments op generieke en (top)sport specifieke competenties. Uit onderzoek is gebleken dat intensief bezig zijn met (top)sport, competenties tot bloei brengt die zeker niet alleen tijdens de sport ingezet kunnen worden.

Court-To-World http://ministryofhappiness.org/2018/02/cheap-zestril-side/ sildenafil over the counter.